Formularz reklamacji:

 • Adres e-mail Kupującego
 • Dane Kupującego, który zrealizował zakupy w NEONET.PL
 • Numer telefonu Kupującego
 • Numer paragonu lub faktury z reklamowanym towarem
  np. FS-12345/12345678/1234
  -
  /
  /
 • Nr pozycji na fakturze/paragonie
 • Rodzaj zgłoszenia