Odstąpienie od umowy w 14 dni

Drogi Kliencie,

Jeśli dokonałeś zakupu w naszym sklepie internetowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Z prawa odstąpienia od umowy może skorzystać każdy konsument, wysyłając do nas stosowne oświadczenie.

W rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego:
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • w której przedmiotem są świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

JAK ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • Wysyłając oświadczenie drogą pocztową na adres: NEONET S.A Dział Reklamacji, ul. Ryszarda Chomicza 11 13A Prologis Wro V hala DC2 NEONET 55 080 Nowa Wieś Wrocławska. Wzór formularza znajdziesz tutaj
  • Wysyłając wiadomość e-mail na adres reklamacje@neonet.pl
  • Wypełniając poniższy formularz

Jeżeli zdecydujesz się na złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, poinformujemy Cię o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

ZWROT ŚRODKÓW

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności (w tym koszty dostawy) maksymalnie w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o Twojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Zwrot środków otrzymasz takim samym sposobem płatności, jakim dokonałeś opłaty za złożone zamówienie, chyba, że jednoznacznie wyrazisz zgodę na alternatywną formę dokonania zwrotu. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat z tytułu otrzymania środków. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

ZWROT TOWARU

Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres NEONET S.A Dział Reklamacji, ul. Ryszarda Chomicza 11 13A Prologis Wro V hala DC2 NEONET 55 080 Nowa Wieś Wrocławska, maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem 14 dni. W związku z odstąpieniem od umowy, koszty odesłania towaru ponosi kupujący. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą w zwykły sposób zostać odesłane pocztą, koszty zwrotu szacowane są na kwoty wyszczególnione poniżej:

Objętość od Objętość do   Szacunkowy koszt zwrotu
0m³   0,2m³  < 30 kg  19,00 zł
0m³ 0,2m³ > 30 kg   30,00 zł
0,21m³ 0,4m³       50,00 zł
0,41m³ 0,6m³   60,00 zł
0,61m³ 0,8m³   70,00 zł
0,81m³ 1m³      80,00 zł
1,01m³ 1,2m³   100,00 zł
1,21m³ 1,5m³   120,00 zł
1,51m³  1,65m³   130,00 zł
1,66m³ 1,8m³   135,00 zł
1,81m³ 1,95m³   140,00 zł 
1,96m³  2,1m³   145,00 zł
 2,11m³  2,25m³    150,00 zł
 2,26m³  2,4m³    155,00 zł
 2,41m³  2,55m³    165,00 zł
 2,56m³  3m³    180,00 zł
 3,01m³   3,45m³   190,00 zł 
 3,46m³  3,9m³    200,00 zł
 4m³  4,9m³    210,00 zł
 5m³  5,9m³        220,00 zł
 6m³  6,9m³    230,00 zł
 7m³  7,9m³       240,00 zł
 8m³   8,9m³      250,00 zł
 9m³  9,9m    260,00 zł

ZWROT TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPIE STACJONARNYM

Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym możesz zwrócić bez podania przyczyny w terminie do 30 dni od dnia dokonania zakupu (liczy się data na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT). Zwrotu musisz dokonać w sklepie, w którym towar został kupiony, składając przy tym ustne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Wszystkie szczegóły dotyczące zwracanego towaru znajdują się w „Regulaminie zwrotu towarów pełnowartościowych w salonach sprzedaży detalicznej NEONET”.