Recycling

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego.

 

  • Zostaw  zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

 Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

 

  •  Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Oto lista sklepów w jakim możesz zostawić produkt małogabarytowy - Kliknij aby zobaczyć

 

  • Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Wystarczy poinformować nas o tym podczas składania zamówienia, wpisując swój komentarz w polu Twoje uwagi do zamówienia.

 

  • Odnieś stare urządzenie do punktu zbierania. 

 

Lista lokalizacji w jakim możesz zostawić stare urządzenie - Kliknij aby zobaczyć

 

Dodatkowe informacje o innych lokalizacjach znajdziecie na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza: 

  

Takie oznakowanie przypomina nam o nakazie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i zakazie wyrzucania go łącznie z innymi odpadami.

PAMIĘTAJMY:

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

Grożą za to wysokie kary pieniężne.